Avbetalning


Avbetalning kan liknas vid ett lån där kreditgivaren erhåller säkerhet i finansierad utrustning; en optimal lösning för finansiering i egen balansräkning. Köparen gör avskrivningar på samma sätt som för annan ägd utrustning, och har rätt att lösa restskulden eller göra extra amorteringar under avtalstiden. Utrustningen du köper står som säkerhet. Vi har äganderättsförbehåll under avtalsperioden. Avbetalningen läggs upp så att den motsvarar objektets värdeminskning. Kredittiden är normalt 36-72 månader, beroende på kreditbelopp och önskad månadskostnad. Objekten kan vara både nya och begagnade. Rekommenderad kontantinsats är 20 – 40 procent av objektets pris.

Annuitetslån

Det är vanligt att lägga upp avbetalningen som ett annuitetslån. Fördelen med denna typ av lån är att betalningen är lika stor varje månad, beroende på räntans upp- eller nedgång. Annuitetslån används ofta till exempel vid finansiering av verkstadsmaskiner.

Rak amortering

I vissa fall kan service- och reparationskostnaden för ett fordon vara lägre i början och högre i slutet av en avtalsperiod. Ett upplägg med rak amortering kännetecknas av högre total månadskostnad i början av avtalet för att sedan bli lägre under avtalets gång.