Vad är hyra

Hyra är en passande finansieringslösning om du behöver utrustningen under en kortare period eller vill uppgradera, förändra eller byta utrustningen under avtalstiden. Genom hyra får ditt företag nyttjanderätten men inte äganderätten till utrustningen. På detta sätt belastas inte balansräkningen och soliditeten påverkas därför inte negativt.

Fördelar med att hyra

 

  • Du kan uppgradera eller byta utrustningen under avtalsperioden.
  • Du behöver inte binda eget kapital, använda säkerheter eller låsa ditt kreditutrymme.
  • Du behöver inte redovisa produkten som en tillgång i balansräkningen.
  • Hyra är skattemässigt avdragsgill då den dras som en kostnad.
  • Du behöver inte ligga ute med moms.
  • Möjlighet att fördela kostnaderna över tid.

 

Lös egendom, som är avskrivningsbar och kan tas upp som en tillgång, är möjlig att hyra. Du kan hyra IT-utrustning, licenser, telekommunikation, kontorsmaskiner, städmaskiner, kaffeautomater, varuautomater, medicinteknisk utrustning, mätinstrument, verkstadsmaskiner, entreprenadmaskiner, m.m.

Vi köper utrustningen och överlåter nyttjanderätten till dig. Vi kommer överens om en avtalstid som passar för den funktion ni efterfrågar, normalt mellan 24 och 72 månader. Hyresperiodens längd är beroende av vilken utrustning som avses, den förväntade ekonomiska livslängden.  

Hyran beräknas så att du har samma månadskostnad hela avtalstiden vilket gör den enkel att budgetera och anpassa efter intäkterna.

Tre månader före avslutsdagen på hyresavtalet är det dags att bestämma sig för vad som ska ske med utrustningen. Vanligtvis returneras den gamla utrustningen och man hyr en ny utrustning. Du kan även förlänga det befintliga hyresavtalet.