Leasing i kort


Leasing är en form avtal av långtidshyra där ett finansbolag som är ägare av utrustningen och du är användare av utrustningen. Med leasing betalar du bara för användningen av utrustningen, inte ägandet. Leasing är ett bra alternativ för utrustning och maskiner med betydande andrahandsvärde som du vill fortsätta använda efter att leasingtiden löpt ut. Då kan du välja mellan att köpa utrustningen till ett förutbestämt restvärde alternativt förlänga avtalet. Du kan även anvisa en annan köpare som då får köpa utrustningen till det förutbestämda restvärdet. Leasing passar företagare som behöver finansiera exempelvis maskiner och inventarier men som inte vill binda kapital. I princip all lös egendom som kan tas upp som en tillgång kan du leasa.

Leasingperioden kan variera mellan 24 och 72månader – beroende på typ av utrustning, dina önskemål, och förväntad ekonomisk livslängd.