Kreditvärdering & Leverans

 

Leveransen av utrustningen får INTE ske förrän avtalet har undertecknats och returnerats (se pantsättninglagen). Ett leveransgodkännande skall undertecknas vid fysisk leverans av utrustningen.

När utrustningen har levererats till dig och du har försäkrat sig om att den är i det skick som avtalats och undertecknat och returnerat leveransgodkännandet kan vi betala leverantörsfakturan.

När alla föregående formaliteter är avklarade upprättar vi det slutgiltiga avtalet och börjar fakturera för hyran i enlighet med de överenskomna förfallodagar och övriga villkor.